0905 559562

MIND sẽ chính thức công bố các sản phẩm – dịch vụ IOT

“MIND sẽ chính thức công bố các sản phẩm – dịch vụ IoT vào tháng 07/2019, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu khắc khe nhất về nông nghiệp thông minh, nhà máy thông minh, quản lý môi trường, chuỗi cung ứng vận chuyển, tòa nhà – hotel – resoft – siêu thị thông minh, đô thị thông minh, năng lượng tái tạo… với ...

0905 559 562