Service

Nghiên cứu và triển khai các dự án Công nghệ 4.0

MIND là công ty hàng đầu về giải pháp công nghệ và ứng dụng 4.0 tại Việt Nam trong các lĩnh vực công nghiệp, môi trường, thủy sản, năng lượng, nông nghiệp, logistics...

Dự án công nghệ

MIND là công ty hàng đầu về giải pháp công nghệ

MIND là công ty hàng đầu về giải pháp công nghệ và ứng dụng 4.0 tại Việt Nam

Trải nghiệm IOT

MIND là công ty hàng đầu về giải pháp công nghệ và ứng dụng 4.0 tại Việt Nam trong các lĩnh vực công nghiệp, môi trường, thủy sản, năng lượng, ...

Trải nghiệm IOT

MIND là công ty hàng đầu về giải pháp công nghệ và ứng dụng 4.0 tại Việt Nam trong các lĩnh vực công nghiệp, môi trường, thủy sản, năng lượng, ...

Khách hàng - đối tác

Video dự án - cảm nhận