Registration form for Agents

“We will contact and assist you today!”

Form Customers register to use the service

“We will contact and assist you today!”

Self-install and deploy or need support from an agent right in your province?

 Hiện nay chúng tôi có cung cấp các dịch vụ nhằm đáp ứng mục đích kinh doanh của bạn, mong bạn lựa chọn và sớm gửi thông tin để nhận tư vấn nhé!

Về Đại lý cung cấp dịch vụ

Là các công ty hoặc doanh nghiệp tại các tỉnh thành có thể đại diện cho MIND tiến hành tư vấn – khảo sát – thiết kế - lắp đặt – bảo hành – bảo trì – bảo dưỡng – chăm sóc khách hàng đối với các Dịch vụ MIND Smart IoT theo từng lĩnh vực và ngành nghề.

Về Khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ

Các Khách hàng Cá nhân hoặc Doanh nghiệp có mong muốn sử dụng hoặc thuê Dịch vụ MIND Smart IoT theo từng lĩnh vực và ngành nghề. Khách hàng có thể lựa chọn hình thức tự lắp đặt – triển khai cấu hình dưới sự hỗ trợ từ xa của MIND hoặc thông qua sự hỗ trợ của Đại lý ngay tại tỉnh thành đó.

Khách hàng - đối tác