Hệ thống điều hành sản xuất MES

Hệ thống MES là gì?


MES (Manufacturing Execution System – Hệ thống điều hành sản xuất) là một hệ thống sản xuất tích hợp tập trung vào giám sát, kiểm soát, hậu cần, theo dõi lịch sử và quản lý chất lượng sản phẩm theo thời gian thực với mục tiêu nâng cao năng suất và hiệu quả kinh doanh. MES cung cấp thông tin hữu ích để tối ưu hóa sản xuất và theo dõi tất cả dữ liệu sản xuất ngay tại thời điểm hoạt động. Là một hệ thống thông tin tích hợp chuẩn, MES không chỉ phục vụ như một trung tâm thông tin giữa các hệ thống doanh nghiệp khác nhau (ERP, QMS, EAM, SCM, và Tự động hóa), mà còn quản lý và tối ưu hóa các hoạt động, quá trình sản xuất của nhà máy hàng ngày.

MES có thể hoạt động trong nhiều khu vực chức năng:

  - Quản lý vòng đời sản phẩm
  - Lên kế hoạch sản xuất
  - Phân bố nguồn lực
  - Yêu cầu phối hợp các bộ phận
  - Phân tích sản xuất
  - Quản lý thời gian máy dừng hay quản lý chỉ số hiệu suất tổng thể của máy móc (OEE)
  - Quản lý chất lượng sản phẩm
  - Quản lý vật tư

Cấu trúc chính của hệ thống điều hành sản xuất MES


Mo-hinh-quan-ly-danh-nghiep-e1511006670299-600x436.png
Mô hình quản lý doanh nghiệp

Hệ thống điều hành sản xuất MES gồm bốn phân cấp chính:  
 1. Cổng thông tin dữ liệu (thường được lưu trữ trên web)
 2. Bộ phận quản lý chiến lược của doanh nghiệp
 3. Bộ phận xử lý dữ liệu 
 4. Bộ phận điều hành sản xuất 
Các bộ phận sẻ làm việc một cách có hệ thống bắt đầu từ việc lấy thông tin, dữ liệu từ cổng thông tin rồi qua các hệ thống xử lý dữ liệu phân cấp để đưa ra được các quyết định sản xuất phù hợp với tình trạng nguồn lực trong nhà máy. Việc này sẽ giúp giảm chi phí hoạt động mà vẫn đảm bảo được chất lượng sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp.                                           

Hệ-Thống-MES-niot-1-768x278.png

 Sơ đồ hệ thống MES trong quá trình vận hành

Lợi ích

Hệ Thống MES tạo ra và cung cấp một quy trình quản lý sản xuất hoàn hảo, nhận phản hồi và yêu cầu phản ứng trong thời gian thực, cung cấp thông tin tại một nguồn duy nhất. Lợi ích của một hệ thống MES được thiết lập hoàn chỉnh có thể bao gồm:

 1. Tăng cường sử dụng thiết bị: Hệ thống MES cho phép các nhà sản xuất biết việc sử dụng thiết bị thực tế. Với kiến ​​thức này, bạn có thể điều chỉnh công việc của thiết bị, tối ưu hóa các vật liệu được sử dụng và ảnh hưởng tốt nhất đến người vận hành.
 2. Lưu giữ hồ sơ và phân tích dữ liệu tốt hơn: MES cho phép thiết lập hồ sơ chỉ liên quan đến việc sử dụng máy móc, công việc và lô. Điều này mang lại một số lợi thế. Đầu tiên, có sự theo dõi tốt hơn các vật liệu thực tế được sử dụng, tăng trách nhiệm sử dụng thiết bị cho các đội chuyên dụng, điều này thường làm giảm chi phí không chất lượng. Thứ hai, nếu xảy ra sự cố về chất lượng, theo dõi lô sẽ liên kết câu hỏi trả về của từng lô riêng lẻ.
 3. Bạn có thể tính đến tiến độ thời gian thực của sản xuất so với công việc và cho phép người vận hành vận hành có thông tin rất hữu ích để cho phép nếu cần thiết để sửa đổi tỷ lệ và điều chỉnh các biến đổi năng suất.

mes-3.png

Vì sao cần có hệ thống MES ?

Trong các thị trường toàn cầu cạnh tranh ngày nay, sản xuất ngày càng khó khăn và phức tạp. Nếu bạn cần kiểm soát, tuân thủ, đáp ứng yêu cầu thời gian tiếp cận thị trường và khả năng quản lý vòng đời sản phẩm với các hướng dẫn chính xác, dữ liệu thời gian thực và sản xuất thông minh, bạn có thể cần MES. Nói cách khác, có thể bạn sẽ có MES nếu bạn gặp sự cố ở bất kỳ vấn đề nào sau đây:

 1. Khó khăn trong việc đổi mới để đáp ứng nhu cầu thị trường
 2. Đối phó với tốc độ thay đổi: Quản lý sự thay đổi
 3. Độ trễ của thông tin: nhận dữ liệu quá muộn để phân tích hữu ích
 4. Các vấn đề về truy xuất tài liệu
 5. Thiếu quản lý trực quan, khó theo dõi các công việc đang thực hiện
 6. Không đáp ứng được lịch sản xuất hoặc đạt được sản lượng
 7. Quá nhiều rủi ro và quá nhiều lỗi do quy trình thủ công hoặc dựa trên giấy tờ
 8. Quá nhiều hệ thống trong nhà máy: thiếu một hệ thống thống nhất và trung thực.

Nhóm doanh nghiệp nên ứng dụng MES vào quản lý

 1. Doanh nghiệp muốn áp dụng nền tảng và quy trình tiêu chuẩn cho doanh nghiệp vừa và nhỏ để cải tiến khả năng sản xuất, chế tạo.
 2. Doanh nghiệp muốn trực tiếp xây dựng hoặc vận hành hệ thống để tối ưu hóa vào hoạt động sản xuất của doanh nghiệp.
 3. Doanh nghiệp muốn áp dụng chức năng cốt lõi và xem xét hiệu quả trước, sau đó mới từng bước mở rộng hệ thống.