Công ty TNHH Công nghệ MIND

Công ty TNHH Công nghệ MIND tự hào là Đơn vị tiên phong về lĩnh vực IoT Số hoá và Chuyển đổi số sản xuất trong Nhà máy - Công nghiệp.


Công ty TNHH Công nghệ MIND tự hào là Đơn vị tiên phong trong lĩnh vực IoT số hoá và Chuyển đổi số Sản xuất - Nhà máy - Công nghiệp, ứng dụng các công nghệ tiên tiến như IoT (Internet of Things), Điện toán biên và Điện toán đám mây (Edge & Cloud Computing), Trí tuệ nhân tạo (AI) và Thực tế ảo tăng cường (AR/VR). 

 

Khách hàng - đối tác