Giải pháp Quản lý Năng lượng Mặt trời Thông minh

-   Việc lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời toàn cầu dự kiến sẽ vượt 400 GW trên toàn thế giới vào năm 2020.
-   Ngành công nghiệp cho lĩnh vực năng lượng mặt trời ở Trung Quốc, Hoa Kỳ và Ấn Độ đã cho thấy một động lực phát triển mạnh mẽ, trong khi Nhật Bản và châu Âu tiếp tục có nhu cầu thị trường ổn định. Trung Đông và các thị trường mới nổi khác cũng đang tăng trưởng nhanh chóng.
-   Các vấn đề thường gặp của hệ thống QL NLMT:
    + Với Chủ đầu tư:
        Làm sao để thu hút khách hàng, doanh thu ổn định?
        Làm thế nào để giảm chi phí vận hành?
        Kế hoạch đầu tư tối ưu là gì?
     + Với người vận hành:
       Làm thế nào để quản lý các trạm năng lượng mặt trời có độ phân tán cao?
       Làm thế nào để đảm bảo tính chính xác và toàn vẹn của dữ liệu thu được?
       Làm thế nào để phát hiện kịp thời các sự cố?
Giải pháp “QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI THÔNG MINH” sẽ giải quyết cực kỳ hiệu quả các vấn đề trên.
                             
                            
Giải pháp giám sát và quản lý hệ thống NLMT có thể thực hiện việc thu thập dữ liệu, truyền tải, giám sát và quản lý tập trung các thành phần chính của hệ thống, nhằm nâng cao công suất phát điện, và tối ưu chi phí. Đồng thời, giúp khách hàng có thể dễ dàng đưa ra các quyết định và hệ thống luôn đảm bảo tính an toàn cho dữ liệu của khách hàng.