Giải pháp nhà nấm thông minh IoT 4.0

Sự phát triển của nông nghiệp thông minh là đòi hỏi tất yếu đối với nông nghiệp thế giới cũng như ở Việt Nam do biến đổi khí hậu, nhu cầu lương thực, thực phẩm vẫn tăng lên cả về lượng, về chất và do tác động mạnh mẽ từ Cách mạng công nghiệp 4.0.

Mô hình nhà trồng nấm tự động ứng dụng IoT cung cấp giải pháp giám sát môi trường và điều khiển tự động các thiết bị nhằm đảm bảo môi trường tối ưu cho từng giai đoạn sinh trưởng của nấm, cho phép người trồng nấm thiết lập quy trình trồng cho cả mùa vụ

Người dùng có thể quan sát và theo dõi thông tin bên trong nhà trồng nấm qua giao diện website, IP camera. Đồng thời, phần mềm cũng tự động phân tích dữ liệu và đưa ra giải pháp điều khiển thiết bị phù hợp và giám sát các mức tiêu thụ điện nước,...

Nhà nấm thông minh 4.0 bao gồm:


  • Hệ thống giám sát nhiệt độ - độ ẩm và điều khiển các van điện từ phun sương cho toàn bộ khu nhà trồng nấm. 
  • Hệ thống giám sát CO2, ánh sáng và điều khiển quạt, động cơ cuốn. 
  • Hệ thống giám sát năng lượng điện, nước và điều khiển bơm 
  • Hệ thống điều khiển trung tâm và đẩy dữ liệu lên máy chủ trên cloud bằng wifi internet, 3G/4G 
  • Hệ thống camera giám sát được tích hợp trên App 
  • Hệ thống máy chủ cloud và lưu trữ dữ liệu

Sơ đồ hệ thống nhà nấm