Trạm quan trắc nước thải tự động
Tại sao doanh nghiệp nên lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động ?

 1. Theo nghị định số 40/2019/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 18/2015/NĐ-CP, Phụ lục IIa Mục I đối với các loại hình sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường phải có công trình phòng ngừa và ứng phó theo Điều 101, Điều 108 và Điều 109 Luật bảo vệ môi trường. Trường hợp khối lượng nước thải theo thiết kế từ 500 m3/ ngày (24h) trở lên (tính theo công suất thiết kế của hệ thống xử lý nước thải) phải thực hiện quan trắc nước thải tự động, liên tục.
 2. Giải pháp quan trắc nước thải tự động giúp cơ quan quản lý kiểm soát, phát hiện nhanh chóng hơn chất lượng nước để sớm có phương pháp điều chỉnh phù hợp
 3. Bảo vệ môi trường
 4. Góp phần tiết kiệm chi phí đầu tư cho doanh nghiệp

Các thông số quan trắc cần đo để đánh giá chất lượng nước thải theo quy định như thế nào ?

 1. Thông số quan trắc nước thải tự động, liên tục gồm: Nhiệt độ, Lưu lượng ( đầu ra và đầu vào ), pH, DO, TSS, COD, NH4+
Picture2.png


    Từ những nhu cầu, khó khăn thực tế đó của doanh nghiệp, Công ty Công Nghệ MIND đã xây dựng giải pháp quan trắc và giám sát chất lượng nước thải tự động đáp ứng đầy đủ các yêu cầu nghiêm ngặt do Bộ Tài Nguyên Môi Trường đưa ra.

Giải pháp quan trắc nước thải tự động của MIND xây dựng bao gồm 2 phần chính:

 1. Thiết bị đo và thu thập dữ liệu
 2. Phần mềm giám sát và hiệu chỉnh

Quan Trắc Nước Thải.jpg

Giao diện Website

 Huế Iot.jpg

Giao diện giám sát nước thải tại Huế

Các tính năng của giải pháp:


 1. Đo tự động liên tục nhiều thông số
 2. Hệ thống kết nối mạng dạng module nên dễ dàng tích hợp và mở rộng
 3. Cho phép kết nối và điều khiển từ xa với sự hỗ trợ của phần mềm và hệ truyền nhận dữ liệu
 4. Lưu trữ thông số môi trường, xây dựng biểu đồ, truy xuất dữ liệu qua các thiết bị thông minh(Smartphone)