Giải Pháp Nhận Diện Khuôn Mặt

Sơ đồ giải pháp

Sơ đồ hệ thống.png


Các option:

Giải pháp giám sát bằng camera nhiệt

Chức năng:
 1. Giám sát thân nhiệt, hiển thị trực quan lên màn hình
 2. Cảnh báo khi người có nhiệt độ vượt ngưỡng quy định
 3. Hiển thị các số liệu qua app, giúp người quản lý nắm rõ tình hình hiện tại

Giải pháp giám sát thân nhiệt và giám sát con người

Chức năng:
 1. Giám sát thân nhiệt, hiển thị trực quan lên màn hình
 2. Cảnh báo khi người có nhiệt độ vượt ngưỡng quy định
 3. Nhận diện khuôn mặt con người: giúp mở rộng các ứng dụng sau này như điểm danh, chấm công,...
 4. Hiển thị các số liệu qua app, giúp người quản lý nắm rõ tình hình hiện tại

Khu vực ứng dụng:

Picture1.png

Lợi ích

 1. Giám sát được khối lượng lớn người qua lại
 2. Có thể kết hợp giải pháp nhận diện khuôn mặt để có báo cáo chi tiết hơn
 3. Đo thân nhiệt từ khoảng cách xa, đảm bảo an toàn cho đội ngũ giám sát lẫn người qua lại
 4. Phát hiện sớm người có thể bị nhiễm bệnh từ đó đưa ra các giải pháp ngăn chặn và phòng ngừa dịch bệnh
 5. Rất phù hợp cho các nơi công cộng hoặc yêu cầu an ninh cao
 6. Cho kết quả nhanh chóng và độ chính xác cao