Thật tuyệt vời, các thiết bị MIND Smart IoT của chúng tôi đều được đăng kiểm chất lượng, kiểm định và hiệu chỉnh chính xác trước khi xuất xưởng. Chúng tôi hy vọng rằng các sản phẩm công nghệ 4.0 chất lượng cao của chúng tôi sẽ đáp ứng tốt trong các dự án Nông nghiệp thông minh, quan trắc môi trường và thủy sản, quản lý năng lượng, nhiệt độ & độ ẩm kho chứa, tòa nhà...
86188256_1186365071694725_6601186625953202176_n.jpg

86284068_1186365038361395_7640827569264132096_n.jpg

Đúng tinh thần MIND, CHẤT LƯỢNG - CHÍNH XÁC - TIN CẬY là các tiêu chí quan trọng hàng đầu đối với các thiết bị IoT Công nghệ 4.0 chất lượng cao của chúng tôi trước khi xuất xưởng. Chúng tôi tự tin đem đến các giải pháp Công nghệ 4.0 trong các lĩnh vực Nông nghiệp thông minh, Quan trắc Môi trường và Thủy sản, Quản lý năng lượng - nhiệt độ - độ ẩm... nhà máy, kho chứa, tòa nhà... trên phạm vi toàn quốc với chất lượng cao, đem lại hiệu quả và lợi ích to lớn cho Khách hàng, Đối tác.

85016704_1187099868287912_7159352329404153856_o.jpg

Chúng tôi sẽ mở rộng các Chi nhánh và các kênh phân phối thiết bị, chuyển giao công nghệ, hợp tác toàn diện... trên phạm vi toàn quốc.