Yêu cầu đặt ra

Khảo sát các lồng bè tại Phú Yên 

Tại vịnh Vũng Rô Phú Yên có trên 3000 lồng bè nuôi hải sản, mỗi lồng bè sẽ được đặt trong một diện tích mặt nước được xác định trước. 

Chủ đầu tư đưa ra hai yêu cầu cho MIND: 
  1. Giám sát vị trí của từng lồng bè tại đây, cảnh báo khi các lồng bè trôi quá giới hạn cho phép
  2. Quan trắc môi trường nước để đảm bảo các thông số như độ PH, DO, NO2... phù hợp với việc nuôi hải sản

Giải pháp của MIND

Sau khi nhận được yêu cầu, MIND đã tiến hành nghiên cứu và sản xuất ra thiết bị xác định tọa độ các lồng bề ứng dụng công nghệ GPS và sóng LORA; Xây dựng Ứng dụng Giám sát vị trí các lồng bè (mô phỏng) sẵn sàng triển khai thực tế. 

Thiết bị định vị GPS, truyền thông LORA và ứng dụng Giám sát 

Lợi ích giải pháp 

Sau khi triển khai giải pháp của MIND, lợi ích mang lại sẽ là:
Đối với các hộ dân nuôi hải sản:
  1. Nắm rõ được vị trí lồng bè của mình đang ở đâu; có biện pháp xử lý kịp thời khi lồng bè trôi quá phạm vi diện tích giới hạn
  2. Theo dõi được tình trạng nước ở khu vực lồng bè nuôi của mình; đảm bảo chất lượng đầu ra của mùa vụ
Đối với chủ đầu tư:
  1. Quản lý tổng thể vị trí của từng lồng bè trên Vịnh
  2. Theo dõi tổng thể chất lượng nước của Vịnh