Bộ đếm - nghe có vẻ đơn giản nhưng lại không hề đơn giản một chút nào. 

Yêu cầu đặt ra

Nhà máy Sedo Vinaco hiện tại đang triển khai giải pháp Giám sát hiệu quả sản xuất tổng thể của thiết bị (OEE - Overall Equipment Effectiveness), nên số lượng sản phẩm tạo ra cần được đo đếm. Bộ đếm sẵn có của nhà máy không đáp ứng được điều kiện làm việc do ảnh hưởng bởi nhiễu. Nhà máy đặt vấn đề với MIND để sản xuất thiết bị đáp ứng được nhu cầu của họ: Đếm sản phẩm, đưa dữ liệu đếm được tập trung lên Máy chủ đám mây sẵn có của nhà máy để phục vụ cho giải pháp OEE. 

Khảo sát nhà máy Sedo Vinaco 

Sản phẩm của MIND

Bộ đếm được sản xuất hàng loạt sau khi đạt chất lượng


Ứng dụng của sản phẩm

+ Đếm số lần dập của máy cắt

+ Đếm số vòng quay của động cơ 

+ Đếm số sản phẩm