Số Hóa Nhà Máy (SHNM) là một yêu cầu bắt buộc của các nhà máy để cắt giảm chi phí, nâng cao năng suất lao động, tăng sự cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường. SHNM không phải là việc có thể làm ngay qua một đêm mà cần phải được thực hiện từng bước qua một quá trình xuyên suốt. Hiểu được điều đó, nhà máy xi măng miền Trung thuộc tập đoàn SCG đã tin tưởng và chọn MIND là người bạn đồng hành trong những bước đi đầu tiên rất chắc chắn trên con đường tiến tới Nhà máy thông minh.  


Hiện tại, quá trình sản xuất xi măng của nhà máy đang được giám sát qua hệ thống SCADA cục bộ.   

Hệ SCADA tại nhà máy

Nhu cầu của nhà máy

1. Giám sát tình trạng vận hành nhà máy qua ứng dụng trên điện thoại và máy tính từ xa  

2. Tùy chỉnh tỉ lệ thành phần nguyên liệu ứng với các loại xi măng khác nhau qua ứng dụng điện thoại, máy tính 


Giải pháp của MIND

Các dữ liệu về quá trình sản xuất xi măng như khối lượng nguyên vật liệu, vận tốc băng tải... đã được bộ điều khiển (PLC) tại nhà máy thu thập.  

Hệ thống PLC nhà máy

Nhiệm vụ của MIND là làm sao lấy được những thông số này, đưa lên đám mây để lưu trữ và xây dựng ứng dụng giám sát và điều khiển.  

Chúng tôi đã tiến hành lắp đặt thiết bị IoT Gateway để kết nối với PLC của nhà máy qua giao thức TCP/IP và OPC; lấy các dữ liệu về quá trình sản xuất, đưa lên đám mây qua giao thức MQTT; sau đó xây dựng ứng dụng giám sát và điều khiển tại đó.  


Lợi ích mang lại

Dữ liệu cục bộ đã được thu thập và chuyển hóa thành các biểu đồ, bảng trên ứng dụng Giám Sát; Người vận hành có thể theo dõi tại bất kì đâu. Ngoài ra, ứng dụng còn cho phép thiết đặt tỉ lệ thành phần của các loại nguyên liệu để sản xuất xi măng. 


    Giao diện ứng dụng Giám sát và Điều khiển

Đặc biệt hơn cả, lợi ích to lớn mà giải pháp đem lại đó là đưa được dữ liệu cục bộ tại nhà máy lên Đám mây để lưu trữ. Qua thời gian, nguồn dữ liệu này sẽ tích lũy thành dữ liệu lớn (kết hợp với các dữ liệu khác trong nhà máy) và là "nguyên liệu" để khởi chạy các giải pháp giúp cho nhà máy trở nên thông minh hơn.      

Giải pháp của MIND đã đáp ứng được nhu cầu của nhà máy và đặt nền móng cho quá trình chuyển đổi số trong thời gian tiếp theo.