Động cơ là một thành phần không thể thiếu trong quá trình sản xuất của đa số các nhà máy vì thế việc đảm bảo cho chúng vận hành ở tình trạng tốt là "nghĩa vụ và quyền lợi" của mỗi đơn vị. 

Nhà máy Tân Long và Prime sản xuất hai loại sản phẩm khác nhau là Giấy và Gạch nhưng có điểm chung là đều sử dụng rất nhiều động cơ trong dây chuyền sản xuất của mình, họ đặt vấn đề với MIND về một giải pháp giám sát tình trạng hoạt động của các thiết bị này. Chúng tôi đã nhanh chóng tiếp nhận yêu cầu, khảo sát nhà máy, lên giải pháp, sản xuất thiết bị và sẵn sàng để đáp ứng yêu cầu của hai nhà máy trên. 

Động cơ nhà máy Tân Long

Động cơ nhà máy Prime 

Yêu cầu đặt ra 

Giám sát Nhiệt độ - Dòng điện - Độ rung động cơ một pha và ba pha qua Ứng dụng Di động và Web 


Giải pháp của MIND

Giải pháp sử dụng cảm biến đo dòng, cảm biến nhiệt độ, cảm biến đo độ rung và bộ thu thập dữ liệu do MIND thiết kế và chế tạo

Thiết bị thu thập dữ liệu nhiệt độ, dòng điện, độ rung do MIND sản xuất


Dữ liệu từ cảm biến sẽ được thu thập liên tục và được gửi lên Máy chủ Đám mây thông qua Wifi. Tại đám mây, ứng dụng đi động và Web sẽ được xây dựng. 

Các tính năng của ứng dụng: 

+ Giám sát nhiệt độ, dòng điện, độ rung của động cơ

+ Cài đặt ngưỡng cảnh báo với độ rung và nhiệt độ làm việc của động cơ

+ Cảnh báo qua Email hoặc MMS

+ Lên kế hoạch bảo trì động cơ 


Lợi ích Giải pháp

Sau khi hoàn thiện, giải pháp sẽ mang lại cho nhà máy những lợi ích sau: 

+ Giảm rủi ro hỏng hóc động cơ dẫn đến việc dây chuyền sản xuất bị dừng lại 

+ Tăng tuổi thọ của động cơ 

+ Tăng hiệu quả bảo trì 

+ Là cơ sở để xây dựng giải pháp bảo trì dự đoán