1. Nhà máy Sản xuất - Khu Công nghiệp

"Cho dù đó là các nhà máy hiện đại hay đã qua vận hành nhiều năm, Số hóa Nhà máy là xu thế tất yếu nhằm giúp các cấp Quản lý - Lãnh đạo nắm rõ tất cả mọi thông tin nhà máy - sản xuất theo thời gian thực, đưa ra các quyết định chính xác và định hướng chiến lược kịp thời trong thời kỳ cạnh tranh khốc liệt của Kỷ nguyên số. Điều này không còn là mong muốn hay dự định, mà nó là mệnh lệnh có tính bắt buộc và sống còn của mỗi Nhà máy - Doanh nghiệp hiện nay."

"Các báo cáo - phân tích - dự báo thông minh cho sản xuất, vận hành và mọi quyết định chính xác đều dựa trên dữ liệu - tài sản số của Nhà máy và Doanh nghiệp. Số hóa nhà máy là nền tảng của một Nhà máy thông minh (Smart Factory), qua đó tăng năng suất - hiệu quả, giảm chi phí - rủi ro, giảm giá thành sản phẩm và tăng lợi thế cạnh tranh trên thương trường."

 

2. "Số hóa và Chuyển đổi số toàn diện" các nhà máy Thủy điện - Nhiệt điện - Năng lượng mặt trời và Điện gió."

"Số hóa và Chuyển đổi số toàn diện" các nhà máy Thủy điện - Nhiệt điện - Năng lượng mặt trời và Điện gió."

Dự án ứng dụng các Công nghệ tiên tiến chuyển đổi số như Internet of Things (IoT) cho giám sát - quản lý, Trí tuệ nhân tạo (AI) cho bảo trì thông minh và tiên đoán bảo trì, Điện toán biên (Edge Computing) giúp vận hành nhà máy dựa trên dữ liệu và Thực tế ảo tăng cường (AR) cho trải nghiệm vận hành... với mục tiêu tăng doanh thu và lợi nhuận, giảm chi phí và rủi ro, tạo lợi thế lớn và hiệu quả cao cho Đối tác & Chủ đầu tư.

 

Khách hàng - đối tác