MIND chính thức bàn giao đưa vào vận hành Dự án "Ứng dụng AI chấm điểm trưng bày sản phẩm" cho Tập đoàn VSK.

Dự án đã được bàn giao, chính thức đưa vào sử dụng, đem lại hiệu quả - năng suất - tiết kiệm chi phí vận hành sản xuất - kinh doanh. 

Cùng đồng hành qua các dự án ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) trong sản xuất với nhiều phức tạp, thách thức nhưng đạt năng suất và hiệu quả cao, MIND và VSK Group chính thức bắt tay đồng hành cùng tiếp tục xây dựng các giải pháp mới - dự án mới, ứng dụng Trí tuệ nhân tạo phục vụ Điều hành - Sản xuất - Kinh doanh, cũng như Chuyển đổi số sản xuất 4.0 sau này. Hai bên nhất trí hỗ trợ nguồn lực và chia sẻ công nghệ - giải pháp - lợi ích qua các công việc cải tiến sản xuất, ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại hóa 4.0 ... để cùng đạt được các thành tựu chung và mục tiêu mới. Lần này, VSK tiên phong ứng dụng AI trong lĩnh vực sản xuất - kinh doanh nhằm đạt lợi ích và hiệu quả thiết thực nhất, MIND vinh dự là đơn vị được chọn đồng hành - triển khai dự án.

"VSK Group với tầm nhìn trở thành tập đoàn tiên phong của Đông Nam Á trong công cuộc nghiên cứu, sản xuất các sản phẩm dinh dưỡng để mang lại trải nghiệm tốt nhất cho người tiêu dùng thông qua nền tảng vận hành và công nghệ hiện đại."

"MIND với nỗ lực tiên phong trong Chuyển đổi số sản xuất tại Việt Nam, luôn đồng hành và mang đến lợi ích thiết thực và hiệu quả rõ rệt cho Khách hàng, qua các giải pháp và công nghệ tiên tiến vượt bậc, cùng đội ngũ sáng tạo và giàu nhiệt huyết."

Khách hàng - đối tác