"DỊCH VỤ IOT QUẢN LÝ HIỆU SUẤT MÁY MÓC THEO THỜI GIAN THỰC ĐỂ TỐI ƯU HÓA HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ SẢN XUẤT TRONG NHÀ MÁY" (OEE - Overall Equipment Effectiveness)

 

"Giải pháp tối ưu hóa sản xuất trong nhà máy (OEE), một trong những giải pháp iFactory quan trọng nhất, nó giúp xây dựng các nhà máy thông minh thông qua việc thu thập dữ liệu, tổng hợp và phân tích tính khả dụng của máy móc để cải thiện năng suất, giảm tổn thất và tăng lợi nhuận."

HOTLINE : 0905 559562 (Zalo, Viber, Telegram), 

Email : minhbd@iotmind.vn

???????? Vì sao các Nhà máy cần triển khai Dịch vụ iFactory OEE :

???? NÂNG CAO NĂNG SUẤT - HIỆU SUẤT

???? GIẢM TỔN THẤT - CHI PHÍ - RỦI RO

???? TĂNG LỢI NHUẬN - LỢI THẾ CẠNH TRANH

???????? Tính năng nổi bật của Dịch vụ iFactory OEE :

???? Quản lý các KPI của OEE trong thời gian thực : Các KPI OEE cho phép đo lường và so sánh hiệu suất sản xuất đối với quản lý trong thời gian thực. Nó cũng cung cấp các thông báo tùy chỉnh ngay lập tức để những người thích hợp có thể được cảnh báo trong tình trạng hoặc sự kiện bất ngờ của nhà máy.

???? Bảng điều khiển OEE trực quan : Bảng điều khiển OEE lấy người dùng làm trung tâm, cung cấp tổng quan nhanh về các KPI hoạt động của nhà máy. Các bảng điều khiển trực quan bao gồm xu hướng, đồ thị, sơ đồ và hiển thị quá trình. Nó cũng cho phép người dùng xem dữ liệu lịch sử và thời gian thực trong các bảng để phân tích và báo cáo dạng bảng, minh bạch hóa hiện trường sản xuất theo thời gian thực.

???? Truy cập từ xa, mọi lúc mọi nơi : Khả năng truy cập vào bảng điều khiển OEE từ nhiều thiết bị di động cho phép các nhà khai thác xem dữ liệu và nhận được thông tin chi tiết một cách chủ động. Nó cũng hỗ trợ các nhà quản lý xác định tình hình kinh doanh, đưa ra quyết định và xác định các hành động phù hợp để thực hiện.

Có 4 điều để khiến chúng tôi - MIND trở nên khác biệt !

Công ty TNHH Công nghệ MIND tự hào là Đơn vị tiên phong về lĩnh vực IoT số hoá và Chuyển đổi số sản xuất trong Nhà máy - Công nghiệp. Cách tiếp cận Dự án của MIND với đầu vào là sự Thấu hiểu (chứ không phải chi phí), đầu ra là Giá trị thiết thực (chứ không chỉ tính năng hay công nghệ), MIND đem đến sự yên tâm, hài lòng và kỳ vọng trên mức mong đợi của Khách hàng.

Có 4 điều để khiến chúng tôi - MIND trở nên khác biệt !

Công ty TNHH Công nghệ MIND tự hào là Đơn vị tiên phong về lĩnh vực IoT số hoá và Chuyển đổi số sản xuất trong Nhà máy - Công nghiệp. Cách tiếp cận Dự án của MIND với đầu vào là sự Thấu hiểu (chứ không phải chi phí), đầu ra là Giá trị thiết thực (chứ không chỉ tính năng hay công nghệ), MIND đem đến sự yên tâm, hài lòng và kỳ vọng trên mức mong đợi của Khách hàng.

Khách hàng - đối tác

Video dự án - cảm nhận