Được sự tin tưởng của Tập đoàn SCG qua các dự án "IoT số hóa và chuyển đổi số Nhà máy - Sản xuất" đạt tiến độ - chất lượng cam kết, MIND tiếp tục được giao trọng trách triển khai các dự án mới tại Nhà máy Sản xuất Vật liệu Xây dựng Minh Hưng (Quảng Trị) và Nhà máy xi măng Áng Sơn (Quảng Bình).

 "Cho dù đó là các nhà máy hiện đại hay đã qua vận hành nhiều năm, Số hóa Nhà máy là xu thế tất yếu nhằm giúp các cấp Quản lý - Lãnh đạo nắm rõ tất cả mọi thông tin nhà máy - sản xuất theo thời gian thực, đưa ra các quyết định chính xác và định hướng chiến lược kịp thời trong thời kỳ cạnh tranh khốc liệt của Kỷ nguyên số. Điều này không còn là mong muốn hay dự định, mà nó là mệnh lệnh có tính bắt buộc và sống còn của mỗi Nhà máy - Doanh nghiệp hiện nay."

"Các báo cáo - phân tích - dự báo thông minh cho sản xuất, vận hành và mọi quyết định chính xác đều dựa trên dữ liệu - tài sản số của Nhà máy và Doanh nghiệp. Số hóa nhà máy là nền tảng của một Nhà máy thông minh (Smart Factory), qua đó tăng năng suất - hiệu quả, giảm chi phí - rủi ro, giảm giá thành sản phẩm và tăng lợi thế cạnh tranh trên thương trường."

 

 

Khách hàng - đối tác