Nghiên cứu và triển khai các dự án Công nghệ 4.0 trong Nhà máy & Sản xuất

MIND là công ty hàng đầu về giải pháp Công nghệ và Ứng dụng 4.0 tại Việt Nam, trong lĩnh vực Nhà máy và Sản xuất thông minh.

Điều gì khiến chúng tôi - MIND trở nên khác biệt !

Công ty TNHH Công nghệ MIND tự hào là Đơn vị tiên phong về lĩnh vực IoT số hoá và Chuyển đổi số sản xuất trong Nhà máy - Công nghiệp.

Điều gì khiến chúng tôi - MIND trở nên khác biệt !

Công ty TNHH Công nghệ MIND tự hào là Đơn vị tiên phong về lĩnh vực IoT số hoá và Chuyển đổi số sản xuất trong Nhà máy - Công nghiệp.

Khách hàng - đối tác