MIND chính thức bàn giao đưa vào vận hành Dự án "Ứng dụng AI chấm điểm trưng bày sản phẩm" cho Tập đoàn VSK.

"MIND với nỗ lực tiên phong trong Chuyển đổi số sản xuất tại Việt Nam, luôn đồng hành và mang đến lợi ích thiết thực và hiệu quả rõ rệt cho Khách hàng, qua các giải pháp và công nghệ tiên tiến vượt bậc, cùng đội ngũ sáng tạo và giàu nhiệt huyết."

Xem thêm

MIND chính thức đồng hành "IoT số hóa và Chuyển đổi số Sản xuất" cùng Nhà máy CNS AMURA PRECISION.

MIND chính thức đồng hành "IoT số hóa và Chuyển đổi số Sản xuất" cùng Nhà máy CNS AMURA PRECISION - Tp Hồ Chí Minh, với các Giải pháp 4.0 "Made in Vietnam, Make by MIND".

Xem thêm

MIND và SmartPro chính thức hợp tác toàn diện vì Sứ mệnh chung.

MIND và SmartPro chính thức hợp tác toàn diện vì Sứ mệnh chung.

Xem thêm

"Thị giác máy thông minh - Machine Vision - trong sản xuất", giải pháp ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) cho quản lý và giám sát chất lượng tại Nhà Máy

MIND chính thức bàn giao đưa vào vận hành dự án "Thị giác máy thông minh - Machine Vision - trong sản xuất", giải pháp ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) cho quản lý và giám sát chất lượng tại Nhà Máy Sản Xuất Nước Yến Viesky - Đà Nẵng, thuộc Tập đoàn VSK.

Xem thêm

MIND chính thức ký hợp đồng triển khai dự án "Giám sát - quản lý và vận hành nhà trạm BTS thông minh" cho Mobifone.

MIND chính thức ký hợp đồng triển khai dự án "Giám sát - quản lý và vận hành nhà trạm BTS thông minh" cho Mobifone.

Xem thêm

MIND triển khai số hoá các Nhà máy sản xuất thuộc Tập đoàn SCG (giai đoạn 2)

MIND triển khai số hoá các Nhà máy sản xuất thuộc Tập đoàn SCG

Xem thêm

MIND cung cấp giải pháp "HỆ THỐNG SCADA GIÁM SÁT VÀ ĐIỀU KHIỂN THÔNG MINH TRẠM NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI"

MIND cung cấp giải pháp "Hệ thống Giám sát - Quản lý - Điều khiển Năng lượng Tái tạo (Năng lượng Mặt Trời và Năng lượng Gió) tập trung và thông minh" cho Công ty Cổ phần Năng lượng Savina.

Xem thêm

MIND chính thức ký Hợp đồng "Cung cấp giải pháp Công nghệ 4.0 và thiết bị Internet of Things (IoT) chất lượng cao, phục vụ số hóa nhà máy" cho SEDO VINAKO

MIND chính thức ký Hợp đồng "Cung cấp giải pháp Công nghệ 4.0 và thiết bị Internet of Things (IoT) chất lượng cao, phục vụ số hóa nhà máy" cho SEDO VINAKO, một công ty nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam.

Xem thêm

MIND triển khai số hoá các Nhà máy sản xuất thuộc Tập đoàn SCG (giai đoạn 01)

Công ty TNHH Công nghệ MIND tự hào là Đơn vị tiên phong về lĩnh vực IoT số hoá và Chuyển đổi số sản xuất trong Nhà máy - Công nghiệp.

Xem thêm

Đồng hành cùng Đối tác, MIND chính thức cung cấp giải pháp - triển khai "IoT số hoá sản xuất" các Nhà máy gạch Prime, thuộc Prime Group.

Đồng hành cùng Đối tác, MIND chính thức cung cấp giải pháp - triển khai "IoT số hoá sản xuất" các Nhà máy gạch Prime, thuộc Prime Group.

Xem thêm

MIND chính thức bàn giao đưa vào vận hành Dự án "Ứng dụng AI chấm điểm trưng bày sản phẩm" cho Tập đoàn VSK.

"MIND với nỗ lực tiên phong trong Chuyển đổi số sản xuất tại Việt Nam, luôn đồng hành và mang đến lợi ích thiết thực và hiệu quả rõ rệt cho Khách hàng, qua các giải pháp và công nghệ tiên tiến vượt bậc, cùng đội ngũ sáng tạo và giàu nhiệt huyết."

Xem thêm

MIND chính thức đồng hành "IoT số hóa và Chuyển đổi số Sản xuất" cùng Nhà máy CNS AMURA PRECISION.

MIND chính thức đồng hành "IoT số hóa và Chuyển đổi số Sản xuất" cùng Nhà máy CNS AMURA PRECISION - Tp Hồ Chí Minh, với các Giải pháp 4.0 "Made in Vietnam, Make by MIND".

Xem thêm

MIND và SmartPro chính thức hợp tác toàn diện vì Sứ mệnh chung.

MIND và SmartPro chính thức hợp tác toàn diện vì Sứ mệnh chung.

Xem thêm

"Thị giác máy thông minh - Machine Vision - trong sản xuất", giải pháp ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) cho quản lý và giám sát chất lượng tại Nhà Máy

MIND chính thức bàn giao đưa vào vận hành dự án "Thị giác máy thông minh - Machine Vision - trong sản xuất", giải pháp ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) cho quản lý và giám sát chất lượng tại Nhà Máy Sản Xuất Nước Yến Viesky - Đà Nẵng, thuộc Tập đoàn VSK.

Xem thêm

MIND chính thức ký hợp đồng triển khai dự án "Giám sát - quản lý và vận hành nhà trạm BTS thông minh" cho Mobifone.

MIND chính thức ký hợp đồng triển khai dự án "Giám sát - quản lý và vận hành nhà trạm BTS thông minh" cho Mobifone.

Xem thêm

MIND triển khai số hoá các Nhà máy sản xuất thuộc Tập đoàn SCG (giai đoạn 2)

MIND triển khai số hoá các Nhà máy sản xuất thuộc Tập đoàn SCG

Xem thêm

MIND cung cấp giải pháp "HỆ THỐNG SCADA GIÁM SÁT VÀ ĐIỀU KHIỂN THÔNG MINH TRẠM NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI"

MIND cung cấp giải pháp "Hệ thống Giám sát - Quản lý - Điều khiển Năng lượng Tái tạo (Năng lượng Mặt Trời và Năng lượng Gió) tập trung và thông minh" cho Công ty Cổ phần Năng lượng Savina.

Xem thêm

MIND chính thức ký Hợp đồng "Cung cấp giải pháp Công nghệ 4.0 và thiết bị Internet of Things (IoT) chất lượng cao, phục vụ số hóa nhà máy" cho SEDO VINAKO

MIND chính thức ký Hợp đồng "Cung cấp giải pháp Công nghệ 4.0 và thiết bị Internet of Things (IoT) chất lượng cao, phục vụ số hóa nhà máy" cho SEDO VINAKO, một công ty nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam.

Xem thêm

MIND triển khai số hoá các Nhà máy sản xuất thuộc Tập đoàn SCG (giai đoạn 01)

Công ty TNHH Công nghệ MIND tự hào là Đơn vị tiên phong về lĩnh vực IoT số hoá và Chuyển đổi số sản xuất trong Nhà máy - Công nghiệp.

Xem thêm

Đồng hành cùng Đối tác, MIND chính thức cung cấp giải pháp - triển khai "IoT số hoá sản xuất" các Nhà máy gạch Prime, thuộc Prime Group.

Đồng hành cùng Đối tác, MIND chính thức cung cấp giải pháp - triển khai "IoT số hoá sản xuất" các Nhà máy gạch Prime, thuộc Prime Group.

Xem thêm

Khách hàng - đối tác