Dịch vụ

IOT SỐ HÓA - CHUYỂN ĐỔI SỐ TOÀN DIỆN CÁC NHÀ MÁY SẢN XUẤT VÀ CÁC NHÀ MÁY ĐIỆN

MIND tự hào là Đơn vị tiên phong về lĩnh vực IoT số hoá và Chuyển đổi số sản xuất. Cách tiếp cận Dự án của MIND với đầu vào là sự Thấu hiểu (chứ không phải chi phí), đầu ra là Giá trị thiết thực (chứ không chỉ tính năng - công nghệ), đem đến sự hài lòng trên mức kỳ vọng của Khách hàng.

Dự án công nghệ

MIND là công ty hàng đầu về giải pháp công nghệ

MIND là công ty hàng đầu về giải pháp Công nghệ và Ứng dụng 4.0 tại Việt Nam, trong lĩnh vực Nhà máy và Sản xuất thông minh.

Có 4 điều để khiến chúng tôi - MIND trở nên khác biệt !

Công ty TNHH Công nghệ MIND tự hào là Đơn vị tiên phong về lĩnh vực IoT số hoá và Chuyển đổi số sản xuất trong Nhà máy - Công nghiệp. Cách tiếp cận Dự án của MIND với đầu vào là sự Thấu hiểu (chứ không phải chi phí), đầu ra là Giá trị thiết thực (chứ không chỉ tính năng hay công nghệ), MIND đem đến sự yên tâm, hài lòng và kỳ vọng trên mức mong đợi của Khách hàng.

Có 4 điều để khiến chúng tôi - MIND trở nên khác biệt !

Công ty TNHH Công nghệ MIND tự hào là Đơn vị tiên phong về lĩnh vực IoT số hoá và Chuyển đổi số sản xuất trong Nhà máy - Công nghiệp. Cách tiếp cận Dự án của MIND với đầu vào là sự Thấu hiểu (chứ không phải chi phí), đầu ra là Giá trị thiết thực (chứ không chỉ tính năng hay công nghệ), MIND đem đến sự yên tâm, hài lòng và kỳ vọng trên mức mong đợi của Khách hàng.

Khách hàng - đối tác

Video dự án - cảm nhận